Urząd Gminy Oleśnica może udzielać dotacji na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.